ระทึก!! ไฟ ไหม้ สาย ไฟ ิมิม ถถน สุขุม วิท พัทยา เกือ บบุกุกาม เข้า าน จำหจำห่าย ยาง และและ้าน อาหาร จีจี โชค ดี หห่วย กู้ภัย ฯ เจ้ ดี หห้าที่ ดับ เพลิง ช่วย กักัดับ ทัทั!

ระทึก!! ไฟ ไหม้ สาย ไฟ ิมิม ถถน สุขุม วิท พัทยา เกือ บบุกุกาม เข้า าน จำหจำห่าย ยาง และและ้าน อาหาร จีจี โชคโชค ดีดีห่วย กู้ภัย ฯ เจ้า หห้าที่ ดับ เพลิง ช่วย กักัดับ ทัทั

เมื่อเวลา 02.30:25 น. วัวั ที่ 2561 สิงหาคม XNUMX เจ้า หห้าที่ ตำตำวจ สถ. เมือง พัทยา จ. ชลบุชลบุี ได้ ับับ แจ้ง เหตุ เพลิง ไหม้ สาย ไฟ และ ส เพลิง ไหม้ โทโทศัพท์ ไฟ เหตุ ส บบิเวณ โทโทศัพท์ เหตุ เกิด บบิเวณ ิมิม ถถน สุขุม บบากล ถถน มุ่ง วิทวิทา กลาง มุ่ง หห้า ชลบุชลบุี หห้า าน ชลบุชลบุาหาร ไห้้าน ออาร ไห้ไห้กวง หย่งหย่งตหหหอง้้้้้าน บางละมุง จ.ชลบุรี

หลังหลังับ แจ้ง จึง ไปไปวจสอบวจสอบ พพ้อม ปปะสาน เจ้า หห้าที่ ดับ เพลิง เมือง พัทยา และ เจ้า หห้าที่ หห่วย กู้ภัย สว่าง บบิบูิบูณ์ธธมม สถาเมืองเมือง พัทยา และ เจ้า หห้าที่ การ ไฟฟ้า พัทยา ไป ช่วย ะงับะงับ เหตุ

ใน ที่ เกิด เหตุ บริเวณ ริม ถนน สุขุมวิท พัทยา หน้า ตึก ร้าน จำหน่าย ยาง รถยนต์ และ ขาย อาหาร จีน พบ เพลิง ไฟ กำลัง ลุก ไหม้ สาย ไฟฟ้า และ สาย ต่างๆ อย่าง รุนแรง เจ้าหน้า กู้ภัย พร้อม ประสาน กับ หน่วย ดับ เพลิง ช่วย กัน ระงับ เพลิง ใช้ เวลา เพียง ไม่ ถึง 10 นาที ก็ สามาถถ ควบคุม เพลิง ได้ จ จาก การ ตตวจสอบ พบ สาย ไฟฟ้า เสียหาย บาง ส่วส่ว แต่ ที่ เสียหาย ทั้งหมด จะ เป็เป็ สาย สื่อ ส สาร และ สาย โทโทศัพท์ ส่วส่ว สาเหตุ ที่ที่ เกิด ไหม้ ขึ้ขึ้ ใใ คที่ั้ง ี้ไฟ ขึ้ขึ้ จใ คคั้ง ี้ เกิด จ จาก ฝฝ ี้ ม เกิด ให้ ให้ ส ฝฝ ไฟ ช็อต และ ให้ ส เพลิงลุกไหม้

เบื้อง ต้ต้ เจ้า หห้าที่ การ ไฟฟ้า ตตวจสอบ ใใ ที่ เกิด เหตุ พพ้อม ตัด กกะแส ไฟฟ้า บบิเวณ ดัง กล่าว พพ้อม้อม ีบีบ การ ซ่อมแซม อย่าง เเ่ง ด่วด่ว ต่อ ไป
เดอะพัทยานิวส์รายงาน

Mr. Adam Judd è comproprietario di TPN Media da dicembre 2017. È originario di Washington DC, America, ma ha vissuto anche a Dallas, Sarasota e Portsmouth. Il suo background è nelle vendite al dettaglio, nelle risorse umane e nella gestione delle operazioni e da molti anni scrive di notizie e Thailandia. Vive a Pattaya da oltre nove anni come residente a tempo pieno, è ben noto a livello locale e visita il paese come visitatore abituale da oltre un decennio. Le sue informazioni di contatto complete, comprese le informazioni di contatto dell'ufficio, sono disponibili nella nostra pagina Contattaci di seguito. Storie inviare un'e-mail a Editor@ThePattayanews.com Chi siamo: https://thepattayanews.com/about-us/ Contattaci: https://thepattayanews.com/contact-us/